Thesis Ugent Rechten

Tags: The Notebook Movie Review EssayRelated Literature In Research PaperCreative Writing Key Stage 2650 Word Essay How LongMoral Skepticism EssayDissertation Topics In Financial Management

Van Langenhove mag – met het oog op het afwerken van zijn thesis – de bibliotheek van de faculteit Rechten acht uur per week betreden. Begin januari wist Het Nieuwsblad te melden dat de omstreden opiniemaker nog steeds offi­cieel lid is van de nieuwe raad van bestuur van de universiteit.

“Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger zich heeft teruggetrokken”.“De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie.

I.3 van de Codex Hoger Onderwijs is de masterproef een werkstuk waarmee een mastersopleiding wordt voltooid.

Daardoor geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige schepping.

Informatie over de vormelijke opbouw, paginanummering, lettertype, voetnoten enzomeer kan men terugvinden door het volgen van deze link.

Wat het aantal exemplaren betreft die analoog ingediend moeten worden: in normale gevallen 2 exemplaren; 3 indien men ook een copromotor heeft.Dat is momenteel mogelijk voor de concepten "Prak Si S" en "Ius Start", waarvan men kennis kan nemen door het volgen van de link naar een specifieke informatiepagina.Op dezelfde pagina leest men ook nog een korte duiding over het concept "moot court".Deze studenten kunnen ervoor opteren in hetzelfde masterproefdomein te blijven, maar dienen daarvoor een algemeen verzoekschrift in te vullen (zie elders op het studentenportaal) uiterlijk voor vrijdag 27 september 2019 om 08.00 uur.Zowel voor de keuze van werkcolleges en seminarie als voor de keuze van de masterscriptie deel 1: onderzoeksproject (en dus de keuze van het masterproefdomein) MOET de student verplicht deelnemen aan de facultaire verdeelprocedure die aanvangt met het kenbaar maken van de keuzes via deze link (link beschikbaar bij de aanvang van het academiejaar) en dit vanaf de eerste maandag van het academisch jaar (14.30 uur) tot de daaropvolgende maandag (08.00 uur).Het eerste deel van de masterproef bestaat uit twee werkcolleges (Masterproef deel I, a en Masterproef deel I, b, telkens 3 studiepunten) en een seminarie (Masterproef deel I, c, 4 studiepunten) welke in principe in de eerste fase van de master in de rechten gevolgd worden.Meer informatie over werkcolleges en seminaries en de inschrijvingsprocedure daartoe wordt elders op dit studentenportaal aangeboden.Dries Van Langenhove, de populaire maar omstreden opiniemaker en oprichter van de alternatief-rechtse jongerengroep Schild & Vrienden, is nog steeds officieel lid van de raad van bestuur van de Universiteit Gent.Wel blijft hij aan een tuchtonderzoek onderworpen naar aanleiding van de veelbesproken PANO-reportage begin september vorig jaar.Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of de onderzoeksingesteldheid van de student.Voor de rechtsstudenten aan onze faculteit valt de masterproef (25 studiepunten) uiteen in 2 grote delen.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis Ugent Rechten

The Latest from chinashops1.ru ©